11 Aug 20:15 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] e7b23e: Check that $_SERVER['SE
11 Aug 20:00 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] d9d784: Check that $_SERVER['SE
10 Aug 15:02 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 880798: Fix regression in test_
9 Aug 02:14 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 12a7f8: Fix moving of attachmen
9 Aug 01:59 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] d4fdef: remove most references
9 Aug 01:52 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] d74fe2: DB Casts within history
9 Aug 01:42 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 3d0625: adm_config_report: impr
9 Aug 01:34 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 1ad133: DB Casts within custom
9 Aug 00:41 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] c3dd61: Single quotes around fu
9 Aug 00:30 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] ac49ad: Backport from DB API ch
9 Aug 00:20 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] e7708c: The value stored in the
9 Aug 00:11 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 51869a: use strtolower over utf
9 Aug 00:10 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 5d980d: Fix db_get_table calls
9 Aug 00:08 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 17ff24: Use crypto API as rando
9 Aug 00:07 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] e8f105: Remove inbuilt php long
9 Aug 00:05 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 512594: Fix usage of db_query_b
9 Aug 00:02 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] cabacd: Fix: adm_config_report.
9 Aug 00:00 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 982586: Only show webmaster ema
8 Aug 23:56 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] ea2618: Remove legacy code foll
8 Aug 23:53 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 9dfc5f: Store config entries js
8 Aug 23:47 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] b6925d: Fix: email address thre
8 Aug 22:54 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] ea2779: Set profile to user's d
8 Aug 00:25 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] e788e9: Revise default $g_displ
7 Aug 23:58 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 609298: Fix system notice in ta
6 Aug 16:50 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 97605c: Localisation updates fr
17 Jul 09:49 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 640faa: Fix #17519: button labe
16 Jul 18:40 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] a388d6: Fix #17506: type mismat
16 Jul 18:30 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] c3a00c: Fix missing button on "
16 Jul 18:13 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 7543ab: Fix PHP notice in admin
16 Jul 17:43 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 76f82e: Fix E_RECOVERABLE_ERROR
15 Jul 01:07 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 81c9a2: Fix missed global varia
14 Jul 21:18 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] d50849: Fix #0016570: Page cont
14 Jul 21:13 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 13c209: Fix: Email processing o
14 Jul 13:54 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] fd4c97: Added missing semicolon
14 Jul 11:45 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] d79e6b: Revert inadvertant upda
14 Jul 00:41 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 07c660: Code Standards/PHP Doc
14 Jul 00:20 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] ee1b1c: .
10 Jul 09:38 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] b7ebff: Update ADOdb to 5.19
7 Jul 20:06 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 64af35: Revert inadvertant upda
7 Jul 19:17 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] adafb1: Revert use of (bool) ty
7 Jul 18:58 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] ae288b: Logging API: fix FirePH
7 Jul 16:36 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] c2513b: Logging API: fix array
7 Jul 15:03 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 4fbd34: Fix invalid enumeration
7 Jul 14:35 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 4ef0e6: Detect and block confli
7 Jul 14:22 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 440ac7: Fix syntax error
1 Jul 01:40 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 5458f7: Code Standards/PHP Doc
30 Jun 07:18 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 3a4ae9: Fixes #17411, #17412 fo
23 Jun 21:20 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] ccd78b: Fix double use of db_re
23 Jun 14:44 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] d89bb8: Localisation updates fr
23 Jun 13:47 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 8f1752: Fix graph display in ad
23 Jun 13:47 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 7e003e: Fix graph display in ad
23 Jun 13:25 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 2a10eb: Revert "debug script"
23 Jun 13:24 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 43d33f: Ensure all PHPUnit test
23 Jun 12:38 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 1b1f1d: Enable all tests on Tra
23 Jun 12:01 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 0748f7: Fix #17376: Perf: use s
23 Jun 11:55 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 6905d5: Fix #17384: Remove unus
19 Jun 22:43 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 7ee12d: Filter API: add missing
19 Jun 22:43 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] d345c5: Filter API: add missing
19 Jun 18:28 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 0b1f2e: Whitespace
17 Jun 13:55 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 4b9dbc: Localisation updates fr
13 Jun 22:52 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] c6b83d: Fix Mantis Code Standar
11 Jun 18:28 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 732126: Change URL to user docu
11 Jun 18:04 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt-tools] cef47f: Docbook build: re
10 Jun 03:16 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 1f7b13: Timeline feature previe
8 Jun 14:02 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 378804: Fix Mantis Code Standar
4 Jun 12:23 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 31f0fc: Travis: don't send cryp
4 Jun 01:51 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 753713: Revert "Travis: only us
4 Jun 01:51 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 7c88a1: Travis: use port 8080 i
2 Jun 17:44 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt-tools] ff8e78: Allow use of exte
2 Jun 10:54 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 97f7ad: Push current plugin in
2 Jun 10:48 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 61118a: Check that a plugin is
2 Jun 04:07 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt]
2 Jun 04:05 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 1f7b13: Timeline feature previe
31 May 22:51 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 05f103: add missing ;
31 May 22:49 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] aa4b1d: typo fix
31 May 16:08 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] e5876f: Fix: #0017382: install.
31 May 15:08 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] f725b4: Fix handling of due dat
31 May 01:32 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] acdd2d: Code standard / PHPdoc
29 May 16:00 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 78cee3: Fix #0017380: IIS: add
29 May 15:05 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 44285c: Fix #0017377: Reduce un
29 May 15:02 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 40405f: Fix: #0017378: Reduce u
29 May 14:56 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 2b6273: Fix: #0017385: Removal
29 May 14:55 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 5f4cea: Fix #0017381: Provide a
29 May 00:50 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] dc8ee9: Ensure Mantis source pa
27 May 21:25 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] fbcb0f: PHPdoc Validation Impro
27 May 21:05 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] c76f2d: Fix: #0016955: Uncaught
27 May 10:08 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 4a0eea: Fix duplicate ;
26 May 12:07 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 290ca5: Added missing 'the' in
13 May 12:59 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt]
13 May 12:59 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] a1a9a1: Update ADOdb to 5.19
13 May 12:02 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] fb7643: Remove use of deprecate
13 May 12:02 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] c0d9b8: Remove use of deprecate
12 May 22:02 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 2da37d: Fixes #8207 mantis_proj
12 May 15:43 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 604e0c: Localisation updates fr
12 May 13:54 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 6e2e8a: Provide a description f
12 May 12:21 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 471298: Fix #17324: remove var_
12 May 12:21 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] b6dfd6: Fix #17324: remove var_
12 May 10:42 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 53d064: bug_report.php: fix war
12 May 10:41 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 604042: bug_report.php: fix war
9 May 15:35 2014GitHub
*[mantisbt-commits] [mantisbt/mantisbt] 28aae1: Update supported langua