18 Dec 14:02 2014Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/Jessie/HowTo/Desktop"
18 Dec 13:43 2014Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/Jessie/HowTo/Desktop"
18 Dec 12:13 2014de-build-guest
*r84676 - trunk/src/build/CD-administrator
18 Dec 11:41 2014de-build-guest
*r84673 - trunk/src/build/CD-administrator
18 Dec 11:28 2014de-build-guest
*r84670 - trunk/src/build/CD-administrator
18 Dec 00:10 2014de-build-guest
*r84667 - trunk/src/build/CD-administrator
17 Dec 23:28 2014de-build-guest
*r84662 - trunk/src/build/CD-administrator
17 Dec 12:34 2014Wolfgang Schweer
*debian-edu/ branch master updated (a7fc1d1 -> 4cd93b8)
17 Dec 12:34 2014Wolfgang Schweer
**debian-edu/ 01/01: (de) Fixed typo in jessie manual translation.
17 Dec 12:18 2014de-build-guest
*r84659 - trunk/src/build/CD-administrator
17 Dec 11:53 2014Wolfgang Schweer
*debian-edu/ branch master updated (9734bcd -> a7fc1d1)
17 Dec 11:53 2014Wolfgang Schweer
**debian-edu/ 01/01: (de) Updated jessie manual translation.
17 Dec 11:43 2014de-build-guest
*r84656 - trunk/src/build/CD-administrator
17 Dec 11:29 2014de-build-guest
*r84653 - trunk/src/build/CD-administrator
17 Dec 11:29 2014Holger Levsen
*debian-edu/ branch master updated (caf2403 -> 9734bcd)
17 Dec 11:29 2014Holger Levsen
**debian-edu/ 01/01: include typo fix from the wiki, thanks Wolfgang
17 Dec 11:24 2014Debian Wiki
*[Debian Wiki] Trivial Update of "DebianEdu/Documentation/Jessie/HowTo/
17 Dec 10:05 2014Holger Levsen
*debian-edu/ branch master updated (9fcff64 -> caf2403)
17 Dec 10:05 2014Holger Levsen
**debian-edu/ 01/01: Updated Jessie manual from the wiki.
17 Dec 01:12 2014Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/Jessie/HowTo/Desktop"
17 Dec 01:15 2014Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/Jessie/HowTo/Desktop"
16 Dec 23:40 2014Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Status/Jessie" by WolfgangSchweer
16 Dec 19:36 2014Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/Jessie/HowTo/Desktop"
16 Dec 19:35 2014Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/Jessie/HowTo/Desktop"
16 Dec 18:40 2014Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/Jessie/HowTo/Desktop"
16 Dec 18:30 2014Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/Jessie/HowTo/Desktop"
16 Dec 17:33 2014Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/Jessie/Translations"
16 Dec 17:27 2014Debian Wiki
*[Debian Wiki] Trivial Update of "DebianEdu/Documentation/Jessie/Featur
16 Dec 17:23 2014Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/Jessie/HowTo/Desktop"
16 Dec 16:32 2014Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/Jessie/Architecture"
16 Dec 16:32 2014Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/Jessie/AppendixC" by
16 Dec 16:30 2014Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/Jessie/Features" by H
16 Dec 16:28 2014Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/Jessie/Features" by H
16 Dec 16:11 2014Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/Jessie/Features" by H
16 Dec 16:07 2014Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/Jessie/HowTo/Desktop"
16 Dec 12:17 2014de-build-guest
*r84650 - trunk/src/build/CD-administrator
16 Dec 00:14 2014de-build-guest
*r84643 - trunk/src/build/CD-administrator
15 Dec 23:43 2014de-build-guest
*r84640 - trunk/src/build/CD-administrator
15 Dec 23:30 2014de-build-guest
*r84637 - trunk/src/build/CD-administrator
15 Dec 12:17 2014de-build-guest
*r84634 - trunk/src/build/CD-administrator
15 Dec 04:52 2014jenkins
*Failure: g-i-installation_debian-edu_wheezy-test_standalone_xfce/90
15 Dec 00:11 2014de-build-guest
*r84627 - trunk/src/build/CD-administrator
14 Dec 23:45 2014Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Status/Jessie" by WolfgangSchweer
14 Dec 23:29 2014de-build-guest
*r84622 - trunk/src/build/CD-administrator
14 Dec 12:14 2014de-build-guest
*r84619 - trunk/src/build/CD-administrator
14 Dec 11:41 2014de-build-guest
*r84616 - trunk/src/build/CD-administrator
14 Dec 11:28 2014de-build-guest
*r84613 - trunk/src/build/CD-administrator
14 Dec 00:11 2014de-build-guest
*r84610 - trunk/src/build/CD-administrator
13 Dec 23:28 2014de-build-guest
*r84605 - trunk/src/build/CD-administrator
13 Dec 16:23 2014Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Status/Jessie" by HolgerLevsen
13 Dec 12:15 2014de-build-guest
*r84602 - trunk/src/build/CD-administrator
13 Dec 11:41 2014de-build-guest
*r84599 - trunk/src/build/CD-administrator
13 Dec 11:28 2014de-build-guest
*r84596 - trunk/src/build/CD-administrator
13 Dec 06:19 2014jenkins
*Fixed: g-i-installation_debian-edu_jessie_main-server/119
13 Dec 00:13 2014de-build-guest
*r84593 - trunk/src/build/CD-administrator
12 Dec 12:26 2014de-build-guest
*r84586 - trunk/src/build/CD-administrator
12 Dec 11:42 2014de-build-guest
*r84583 - trunk/src/build/CD-administrator
12 Dec 11:29 2014de-build-guest
*r84580 - trunk/src/build/CD-administrator
11 Dec 12:12 2014de-build-guest
*r84571 - trunk/src/build/CD-administrator
11 Dec 11:40 2014de-build-guest
*r84568 - trunk/src/build/CD-administrator
11 Dec 11:28 2014de-build-guest
*r84565 - trunk/src/build/CD-administrator
11 Dec 05:13 2014jenkins
*Failure: g-i-installation_debian-edu_jessie_main-server/117
11 Dec 03:14 2014jenkins
*Failure: g-i-installation_debian-edu_jessie_standalone_mate/52
13 Dec 04:30 2014jenkins
**Fixed: g-i-installation_debian-edu_jessie_standalone_mate/53
11 Dec 03:14 2014jenkins
*Failure: g-i-installation_debian-edu_jessie_standalone/91
13 Dec 04:30 2014jenkins
**Fixed: g-i-installation_debian-edu_jessie_standalone/92
10 Dec 22:28 2014Petter Reinholdtsen
*debian-edu/ branch master updated (9799629 -> 9fcff64)
10 Dec 22:28 2014Petter Reinholdtsen
**debian-edu/ 01/01: Updated using the reviewed translations from https:
10 Dec 21:25 2014Wolfgang Schweer
*debian-edu/ branch master updated (f1535a7 -> 9799629)
10 Dec 21:25 2014Wolfgang Schweer
**debian-edu/ 01/01: (de) jessie manual translation: typo fix. thanks to
10 Dec 20:59 2014Wolfgang Schweer
*debian-edu/ branch master updated (df89b5d -> f1535a7)
10 Dec 20:59 2014Wolfgang Schweer
**debian-edu/ 01/01: (de) Updated jessie manual translation.
10 Dec 20:21 2014Holger Levsen
*debian-edu/ branch master updated (ae0bb83 -> df89b5d)
10 Dec 20:21 2014Holger Levsen
**debian-edu/ 01/01: Update Jessie manual and images from the wiki.
10 Dec 20:09 2014Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/Jessie/Features" by H
10 Dec 20:07 2014Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/Jessie/Features" by H
10 Dec 19:33 2014Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Status/Jessie" by WolfgangSchweer
10 Dec 19:20 2014Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Status/Jessie" by WolfgangSchweer
10 Dec 18:45 2014Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/Jessie/Features" by W
10 Dec 18:42 2014Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/Jessie/Features" by W
10 Dec 18:07 2014Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/Jessie/Upgrades" by H
10 Dec 18:03 2014Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/Jessie/Features" by H
10 Dec 18:00 2014Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/Jessie/Upgrades" by H
10 Dec 17:28 2014Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Status/Jessie" by WolfgangSchweer
10 Dec 17:19 2014Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Status/Jessie" by WolfgangSchweer
10 Dec 17:17 2014Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/Jessie/GettingStarted
10 Dec 17:16 2014Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Documentation/Jessie/GettingStarted
10 Dec 16:26 2014Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Status/Jessie" by HolgerLevsen
10 Dec 16:17 2014Debian Wiki
*[Debian Wiki] Update of "DebianEdu/Status/Jessie" by WolfgangSchweer
10 Dec 12:15 2014de-build-guest
*r84562 - trunk/src/build/CD-administrator
10 Dec 11:40 2014de-build-guest
*r84559 - trunk/src/build/CD-administrator
10 Dec 11:27 2014de-build-guest
*r84556 - trunk/src/build/CD-administrator
10 Dec 00:12 2014de-build-guest
*r84553 - trunk/src/build/CD-administrator
9 Dec 23:40 2014de-build-guest
*r84550 - trunk/src/build/CD-administrator
9 Dec 23:28 2014de-build-guest
*r84547 - trunk/src/build/CD-administrator
9 Dec 16:37 2014jenkins
*Failure: chroot-installation_jessie_install_education-desktop-sugar_up
11 Dec 15:54 2014jenkins
**Fixed: chroot-installation_jessie_install_education-desktop-sugar_upgr
9 Dec 11:18 2014Cron Daemon
*Cron <builder@administrator> nice make -s -C $HOME/src/debian-edu/src/
9 Dec 06:34 2014jenkins
*Fixed: g-i-installation_debian-edu_jessie_main-server/116
8 Dec 23:16 2014Cron Daemon
*Cron <builder@administrator> nice make -s -C $HOME/src/debian-edu/src/