2 Oct 03:21 2014Alexander Hansen
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/editors lyx2.info,1.21,1.22
2 Oct 03:17 2014Alexander Hansen
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/libs/perlmods pilot-link-pm.info
2 Oct 03:17 2014Alexander Hansen
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/libs pilot-link-py.info, 1.4, 1.
2 Oct 03:16 2014Alexander Hansen
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/libs/octmods queueing-oct305.inf
2 Oct 02:52 2014Alexander Hansen
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/sci gnuplot-minimal.info, 1.20,
2 Oct 02:26 2014Alexander Hansen
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/sci gnuplot-minimal.info, 1.19,
2 Oct 01:37 2014Hanspeter Niederstrasser
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/libs qt5-mac-qtwebkit.info, 1.2,
2 Oct 01:06 2014Alexander Hansen
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/graphics graphviz.info, 1.16, 1.
1 Oct 19:38 2014Daniel Macks
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/graphics graphviz.info, 1.15, 1.
1 Oct 18:38 2014Alexander Hansen
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/sci gdcm.info,1.13,1.14
1 Oct 18:21 2014Alexander Hansen
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/sci wxmaxima.info,1.21,1.22
1 Oct 06:58 2014Hisashi Todd Fujinaka
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/libs/perlmods file-temp-pm.info,
30 Sep 14:13 2014Hanspeter Niederstrasser
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/libs gc.info,1.7,1.8
30 Sep 13:28 2014Hanspeter Niederstrasser
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/libs gdbm4.info,1.2,1.3
30 Sep 13:10 2014Hanspeter Niederstrasser
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/libs gc.info,1.6,1.7
30 Sep 12:38 2014Hanspeter Niederstrasser
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/graphics libpng16-32bit.info, 1.
30 Sep 06:05 2014Alexander Hansen
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/sci octave-legacy-scripts.info,
30 Sep 01:33 2014Daniel Johnson
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/libs writerperfect.info, 1.1, 1.
29 Sep 22:30 2014Daniel Macks
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/graphics imagemagick2-shlibs.inf
29 Sep 16:21 2014Daniel Macks
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/gnome librsvg2.info,1.3,1.4
29 Sep 16:21 2014Daniel Macks
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/libs libg3d.info, 1.3, 1.4 libwp
29 Sep 09:57 2014Daniel Macks
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/gnome libgsf-bin-1.14.21.info, N
28 Sep 23:14 2014Daniel Macks
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/gnome gnucash2-10.7.info, 1.2, 1
28 Sep 22:44 2014Daniel Macks
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/libs/perlmods finance-quote-pm.i
28 Sep 17:39 2014Alexander Hansen
*[fink/scripts] 7d454c: Use the latest version of fink.
28 Sep 17:36 2014Hanspeter Niederstrasser
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/database tora.info,1.4,1.5
28 Sep 13:24 2014Max Horn
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/shells bash.info,1.5,1.6
28 Sep 11:46 2014K.-M. Schindler
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/devel jasmin.info,NONE,1.1
28 Sep 05:19 2014Hisashi Todd Fujinaka
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/net picocom.info, NONE, 1.1 pico
28 Sep 02:17 2014Alexander Hansen
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/libs/octmods combinatorics-oct.i
28 Sep 02:02 2014Hanspeter Niederstrasser
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/graphics gmic.info,1.10,1.11
28 Sep 01:53 2014Hanspeter Niederstrasser
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/sound moc.info, 1.2, 1.3 moc.pat
28 Sep 00:42 2014Hanspeter Niederstrasser
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/sound opus-tools.info,1.6,1.7
28 Sep 00:37 2014Hanspeter Niederstrasser
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/sci bwa.info,1.2,1.3
27 Sep 23:51 2014Hanspeter Niederstrasser
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/graphics netpbm11-shlibs.info, 1
27 Sep 23:19 2014Hanspeter Niederstrasser
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/utils smartmontools.info, 1.3, 1
27 Sep 22:33 2014Hisashi Todd Fujinaka
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/editors vim.info,1.112,1.113
27 Sep 11:10 2014Andreas Gockel
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/net openvpn.info, 1.9, 1.10 open
27 Sep 11:09 2014Andreas Gockel
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/web nginx-cur.info, 1.3, 1.4 ngi
27 Sep 11:09 2014Andreas Gockel
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/editors nano-cur.info, 1.11, 1.1
27 Sep 11:08 2014Andreas Gockel
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/shells mksh-cur.info, 1.8, 1.9 m
27 Sep 02:52 2014Daniel Johnson
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/devel git-cola.info,1.7,1.8
27 Sep 02:51 2014Daniel Johnson
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/devel qscintilla2-designer-qt4.i
27 Sep 02:49 2014Daniel Johnson
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/languages pyqt4-mac-py.info, 1.1
27 Sep 02:48 2014Kevin Horton
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/graphics aquaterm.info,1.6,1.7
26 Sep 22:02 2014Alexander Hansen
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/libs/octmods strings-oct.info, 1
26 Sep 22:00 2014Alexander Hansen
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/libs/octmods statistics-oct.info
26 Sep 15:56 2014Alexander Hansen
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/text epstool.info,1.2,1.3
26 Sep 13:16 2014Hanspeter Niederstrasser
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/libs qt5-mac-doc.info, 1.1, 1.2
26 Sep 13:15 2014Hanspeter Niederstrasser
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/libs qt5-mac-image-format-plugin
26 Sep 03:31 2014Daniel Johnson
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/languages sip-py.info, 1.16, 1.1
26 Sep 02:20 2014Hanspeter Niederstrasser
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/libs qt5-mac-doc.info, NONE, 1.1
25 Sep 23:07 2014David Fang
*[cvs] dists/10.4/stable/main/finkinfo/10.5-EOL/shells bash.info, 1.2,
25 Sep 23:04 2014David Fang
*[cvs] dists/10.4/stable/main/finkinfo/10.4-EOL/shells bash.info, 1.2,
25 Sep 22:40 2014David Fang
*[cvs] dists/10.4/stable/main/finkinfo/shells bash.info,1.7,1.8
25 Sep 22:10 2014Alexander Hansen
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/web httperf.info,NONE,1.1
25 Sep 12:21 2014Max Horn
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/shells bash.info,1.4,1.5
25 Sep 04:16 2014Hanspeter Niederstrasser
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/sci bedtools.info,1.10,1.11
25 Sep 03:14 2014Hanspeter Niederstrasser
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/sci tophat2.info,1.5,1.6
25 Sep 03:08 2014Hanspeter Niederstrasser
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/sci vcftools.info, 1.3, 1.4 vcft
24 Sep 10:27 2014Max Horn
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/text doclifter.info,1.5,1.6
24 Sep 10:27 2014Max Horn
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/devel reposurgeon.info, 1.12, 1.
24 Sep 04:27 2014Daniel Macks
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/sci r-base213.info, 1.17, 1.18 r
23 Sep 18:19 2014Remi Mommsen
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/sci root-pythia.info,1.3,1.4
23 Sep 18:18 2014Remi Mommsen
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/sci root5.info, 1.28, 1.29 root5
23 Sep 16:58 2014Remi Mommsen
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/sci patchy4.info,1.3,1.4
23 Sep 16:36 2014Remi Mommsen
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/sci pythia8.info,1.4,1.5
23 Sep 16:29 2014Remi Mommsen
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/sci cernlib2006.info,1.17,1.18
23 Sep 15:57 2014William Scott
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/sci coot.info,1.46,1.47
23 Sep 15:44 2014Remi Mommsen
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/sci xrootd4.info, NONE, 1.1 xroo
23 Sep 10:42 2014Daniel Macks
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/libs akonadi-1.13.0.info, NONE,
23 Sep 09:46 2014Jesse Alama
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/utils parallel.info,1.29,1.30
23 Sep 02:54 2014Hanspeter Niederstrasser
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/graphics libavcodec56-2.4-shlibs
22 Sep 21:59 2014Alexander Hansen
*[cvs] web fink_version.inc,1.16,1.17
22 Sep 20:09 2014Daniel Johnson
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/devel git-10.7.info, 1.4, 1.5 gi
22 Sep 10:56 2014Daniel Macks
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/sci r-base213.info, 1.16, 1.17 r
22 Sep 07:06 2014Daniel Macks
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/sci r-base213.info, 1.15, 1.16 r
22 Sep 01:51 2014Hisashi Todd Fujinaka
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/editors vim.info,1.111,1.112
21 Sep 21:58 2014Matthias Ringwald
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/libs libftdi.info,1.2,1.3
21 Sep 14:39 2014Kevin Horton
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/graphics aquaterm.info,1.5,1.6
21 Sep 12:39 2014Hanspeter Niederstrasser
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/kde cantor4.info,1.5,1.6
21 Sep 04:38 2014William Scott
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/sci coot.info,1.45,1.46
20 Sep 21:50 2014dmacks
*[fink/fink] c47d57: Require BuildDependsOnly if a .framework directory
20 Sep 21:14 2014Alexander Hansen
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/base fink-10.7.info, 1.44, 1.45
20 Sep 20:57 2014Alexander Hansen
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/base fink-10.7.info, 1.43, 1.44
20 Sep 20:52 2014Alexander Hansen
*[fink/fink] 7e2c0a: Sync with distribution
20 Sep 20:52 2014Alexander Hansen
*[fink/fink] d7af2c: Sync with distribution
20 Sep 20:40 2014Alexander Hansen
*[cvs] dists/10.4/stable/main/finkinfo/10.4-EOL/base fink-mirrors.info,
20 Sep 20:40 2014Alexander Hansen
*[cvs] dists/10.4/stable/main/finkinfo/base fink-mirrors.info, 1.22, 1.
20 Sep 20:40 2014Alexander Hansen
*[cvs] dists/10.4/stable/main/finkinfo/10.5-EOL/base fink-mirrors.info,
20 Sep 20:40 2014Alexander Hansen
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/base fink-mirrors.info, 1.12, 1.
20 Sep 20:20 2014Alexander Hansen
*[cvs] web/xml finkdoc.dtd,1.37,1.38 finkfaq.dtd,1.26,1.27
20 Sep 20:20 2014Alexander Hansen
*[cvs] web/news index.de.php, 1.60, 1.61 index.en.php, 1.192, 1.193 ind
20 Sep 20:20 2014Alexander Hansen
*[cvs] web/doc/bundled install-fast.php, 1.49, 1.50 install-first.php,
20 Sep 20:20 2014Alexander Hansen
*[cvs] web/xml/news news.en.xml, 1.200, 1.201 news.es.xml, 1.59, 1.60 n
20 Sep 20:12 2014Alexander Hansen
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/base fink-10.7.info, 1.42, 1.43
20 Sep 19:57 2014Alexander Hansen
*[fink/fink] 7a758f: Refreshing docs for fink-0.37.1
20 Sep 19:55 2014akhansen
*[fink/fink]
20 Sep 19:55 2014Alexander Hansen
*[fink/fink] 2102de: Sync NEWS with branch_0_37_0
20 Sep 19:52 2014Alexander Hansen
*[cvs] dists/10.7/stable/main/finkinfo/base fink-mirrors.info, 1.11, 1.